proList_5

Chợ đêm, Khu A-08, Cụm công nghiệp Oujiangkou, Ôn Châu

trường hợp 1

mô tả dự án

Thời gian xây dựng Năm 2021 Địa điểm dự án Ôn Châu, Trung Quốc
Số lượng mô-đun 85 Diện tích của cồn 2600㎡
trường hợp-2